daniel@mellbypadelcenter.se

Personuppgiftshantering

Vi är varsamma med dina uppgifter

Policy för personuppgiftshantering för www.mellbypadelcenter.se.

Mellby Padel Center tar hanteringen av personuppgifter på största allvar och därför vill vi även dela med oss om hur vi hanterar era personuppgifter. Tänk på att kompletterande information och förtydliganden kan finnas i vårt Användaravtal och i vårt Personuppgiftsbiträdesavtal och dess bilagor som finns på www.mellbypadelcenter.se. Kontaktuppgifter vid frågor och klagomål:


Tillsynsmyndighet

Datainspektionen

www.datainspektionen.se

Telefon: 08- 657 61 00

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Ni har alltid rätt att ställa frågor och klagomål även till Tillsynsmyndigheten.

 

Personuppgiftsansvarig

Mellby Padel Center AB

www.mellbypadelcenter.se

Telefon: 070-719 19 97

Org.nr: 559149-6475

E-post: info@mellbypadelcenter.se

Postadress: Mellby Padel Center AB

Strandgatan 23B,

269 33 Båstad


Anledningen till att Mellby Padel Center AB samlar in personuppgifter

Detta är för att kunna leverera våra tjänster till våra kunder och regelbunden relevant information om våra tjänster via e-post. Vi behöver kontaktuppgifter för att veta vem som äger vilken tjänst och vart vi skall skicka fakturor. Vi skickar även ut ett nyhetsbrev varje månad med uppdateringar om vad vi gör för förändringar och förbättringar i våra tjänster och sätt att arbeta. Uppgifterna används också för att kunna leverera våra olika tjänster.

 

Vilka personuppgifter samlas in

Det rör sig om sådan uppgift som behövs för att uppfylla de ändamålen för insamlingen t ex namn, e-post, telefonnummer, adresser och IP-nummer.


Från vilka källor samlar vi in information

Mellby Padel Center samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du kontaktar oss via kontaktformulär, bokningssystem eller besöker vår hemsida. Vi samlar även in information från dig som hyr bana/lokal eller annat och då genom våra nyhetsbrev eller andra kanaler som används i syfte om att informera dig om pågående event eller annat.

 

Redovisning av externa leverantörer som får tillgång till kunders personuppgifter

Leverantör - Anledning - Land - Rättslig grund

Rock Lobster, LLC - Kontaktformulär - Japan - Avtal

Fruitful Code - Stäng din webbplats för underhåll - Ukraina - Avtal

Syltek Solutions S.L - Bokningssystem - Spanien, Sri Lanka - AvtalRättighet till tillgång ändring och radering

Ni kan när som helst kontakta oss för att ändra era uppgifter. Vi gör detta utan onödig fördröjning om det är möjligt utan att bryta mot gällande lagar.

Ni kan också få tillgång till era personuppgifter på begäran.

Ni kan ta tillbaka ev. samtycke till insamling och om inga lagliga hinder finns, få era uppgifter raderade.

 

Personuppgiftsincident

Personuppgiftsincidenter skall om den medför risk för de registrerades rättigheter och friheter rapporteras till reglerande myndighet utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar samt att vi skall informera de registrerade om det finns stor risk att deras rättigheter och friheter kan påverkas.

 

Ändringar av denna policy

Denna policy kan komma att uppdateras så att den blir tydligare, följer lag och praxis efter hand den utvecklas och svarar på fler frågor runt hur vi jobbar med att skydda dina personuppgifter.